Skip to content

Resources for research

Етичні принципи досліджень у галузі освіти, четверте видання (2018 р.)

Це четверте видання Етичних принципів досліджень у галузі освіти Британської асоціації дослідників освіти (BERA), що було суттєво переглянуте, розширене та оновлене, має на меті підтримати дослідників у галузі освіти у проведенні досліджень відповідно до найвищих етичних стандартів у будь-якому контексті та за будь-яких обставин.

Click here for an English version of the guidelines

Haga clic aquí para ver una versión en español de la guía

Clique aqui para uma versão em português das diretrizes

Ці принципи недвозначно виділяють та вшановують різноманітність підходів в освітніх дослідженнях та сприяють належній повазі до всіх, хто бере в них участь: дослідників та учасників, науковців та фахівців-практиків, замовників, а також тих, хто читає та використовує результати досліджень. Принципи не є директивними, але представляють собою засади найкращої етичної практики, які добре слугували нашій спільноті дослідників у минулому і продовжуватимуть це робити в майбутньому.

Це видання було оновлене, щоб врахувати численні зміни, що вплинули на дослідження у галузі освіти після публікації третього видання у 2011 р., у тому числі зростання ролі соціальних мереж та онлайн-спільнот, нові законодавчі вимоги, а також щораз більший вплив інтернаціоналізації та глобалізації на нашу дослідницьку діяльність. Видання також містить багато посилань на інші ресурси з етики, законодавчі вимоги та найкращі практики.

Ми вдячні колегам з Nottingham Trent University (Сполучене Королівство Великобританії і Пн. Ірландії), які зробили можливим створення цього українського варіанту нашого посібника: доктору філософії Ірині Кушнір та доктору філософії Гарету Вільямсу. Цей документ є прямим перекладом існуючих принципів (4-е видання) і жодним чином не адаптований. Початковий переклад українською мовою супроводжувався професійним перекладачем і вичитувався додатковим перекладачем.

Цей переклад виник за ініціативи колег з Nottingham Trent University, і BERA визнає, що ці принципи не завжди можуть бути доречними в міжнародному контексті та призначені для того, щоб бути настановами і допомогою.


This Ukrainian translation of BERA’s Ethical Guidelines for Educational Research, fourth edition (2018), has arisen at the instigation of colleagues within Nottingham Trent University (UK), and BERA acknowledges that the guidelines may not always be appropriate in an international context and are intended to act as guidance and support. 

We are grateful to colleagues from Nottingham Trent University who have made this Ukrainian version of our guide possible: Dr Iryna Kushnir and Dr Gareth Williams. This document is a direct translation of the existing guidelines (fourth edition) and has not been adapted in any way. The initial translation into Ukrainian has been supported by a professional translator and proofread by an additional translator.

Британська асоціація дослідників освіти також опублікувала серію видань Наукова етика: ситуаційний аналіз, що мають на меті доповнити ці етичні принципи конкретними прикладами їхнього застосування під час дослідницької діяльності.